Гъбите са едни от най-своеобразните живи организми, които познаваме. Дълго време те са били неизменно причислявани към растенията. В действителност те твърде много се отличават, както от растенията, така и от животните и не се вписват в нито едно от тези две царства. Заради това днес учените ги отделят като самостоятелно царство ГЪБИ.

Гъбите до сравнително неотдавна са незаслужено пренебрегвани от специалистите по опазване на биологичното разнообразие. Това се дължи на редица причини, и на първо място това са някои техни характерни особености. Гъбите са все още слабо познати и тяхното изследване изостава в световен мащаб. Една немалка част от тях са микроскопични и могат да бъдат определяни само със специални техники. Дори и тези видове, които образуват едри плодни тела са труден обект за изучаване и опазване, защото образуването на плодните тела се влияе силно от климатичните фактори и те не се наблюдават всяка година.

Гъбите са без съмение безценен природен ресурс, но този ресурс съвсем не е неизчерпаем. Той трябва да бъде умело стопанисван и умерено използван. Специалистите-миколози и експертите по опазване на биоразнообразието все по-често обръщат внимание на нуждата от опазване на гъбното наред с растителното и животинското разнообразие. Но в крайна сметка нека не забравяме, че опазването зависи от всички нас.

 
© 2000 - 2006 Българска фондация "Биоразнообразие". Всички права запазени